Msze Święte

Niedziele i uroczystości

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 (młodzież),

11.00, 12.30 (dzieci),

18.00,19.30 (w lipcu i sierpniu) 

Dni powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.30

IV Niedziela Wielkanocna

  

 

Niedziela 24.04.2016

"Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem" (J 13,34)
Pierwsze i najważniejsze ze wszystkich przykazań, na których opiera się całe prawo i prorocy. Przykazanie miłości, które właściwie składa się z ducha miłości Boga i bliźniego, i żadne z nich nie może być traktowane osobno.
Jakże często patrzymy na nie sposobem a la "Kali". Jak Kalemu zabrać to źle, ale jak Kali zabrać to ok. A przecież stare przysłowie mówi "Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe."
Żyjemy w czasach, kiedy za bardzo koncentrujemy się na sobie, nie dostrzegamy innych, nie interesujemy się innymi.               
Chcemy, żeby dali nam spokój, tak jak my im dajemy. Czy to jest postawa chrześcijańska, godna miana Dziecka Bożego?               
A jak jest u mnie w praktyce z wypełnianiem tego przykazania?
Jako drogowskaz potraktujmy słowa Clemensa Brentano:
"Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym, samemu się bogacić."

Duszpasterstwo Dzieci

jes.jpg