CHRZEST 

Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym znamieniem i już na zawsze przynależy do Chrystusa. 

Zgłaszając dziecko do Chrztu Świętego należy dostarczyć: 

- akt urodzenia dziecka

- jeżeli chrzest ma się odbyć poza parafią zamieszkania to pozwolenie na chrzest z parafii  zamieszkania

- zaświadczenie o ślubie kościelnym lub kontrakcie cywilnym rodziców

- zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania potwierdzające, że są  wierzącymi 
i praktykującymi katolikami i mogą pełnić zaszczytną funkcję ojca czy matki chrzestnej.

 

 Formalności przed chrztem załatwiamy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania najpóźniej 10 dni przed zaplanowaną uroczystością. 

Chrztu udzielamy  w 2 i 4 niedzielę miesiąca podczas MszyŚwiętej o godz. 11.00 podczas SUMY PARAFIALNEJ.

Nauka przed Chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 17.30 w kancelarii parafialnej. 

Na naukę przynosimy zaświadczenia od rodziców chrzestnych oraz kartki do spowiedzi.