Informacje dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

 

a) dokumenty

  • Rodzice zapisując dziecko na przygotowanie do I Komunii świętej przedstawiają Indeks katechetyczny celem           potwierdzenia          udziału w katechizacji szkolnej.
  • Rodzice dziecka ochrzczonego poza parafią św. Józefa dostarczają metrykę chrztu (termin ostateczny: do końca listopada 2020) z parafii, w której dziecko było ochrzczone.
  • Rodzice dziecka mieszkającego na terenie innej parafii dostarczają zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do I Komunii świętej w parafii św. Józefa w Gdańsku Przymorzu (termin ostateczny: do końca listopada 2020r.
  • Rodzice podpisują deklarację, że zobowiązują się do religijnego wychowania dziecka i pomocy w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu.
  • Niedostarczenie w wyznaczenym terminie wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację z przygotowania dziecka w danym roku do I komunii świetej.

b) spotkania

  • Katecheza sakramentalna odbywa się raz w tygodniu w grupach:
  • Dziecko obowiązkowo uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej oraz w innych nabożeństwach zgonie z kalendarzem liturgicznym, a także w uroczystym poświęceniu dewocjonaliów (różaniec, medalik Matki Bożej Niepokalanej, książeczka do nabożeństwa)
  • Oprócz spotkań dla dzieci równolegle w ciągu roku, odbywają się spotkania formacyjno organizacyjne dla rodziców i opiekunów. Celem spotkań jest pogłębienie życia sakramentalnego i rodzinne przygotowanie się do uroczystości I Komunii Świętej.

c) wiedza religijna

  • Dziecko posiada wiedzę z Małego Katechizmu
  • W czasie formacji na bieżąco sprawdzana jest wiedzy religijna z przerobionego na spotkaniach materiału.