BIERZMOWANIE

Informacje dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

a) dokumenty

Kandydat zapisując się na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania przedstawia Indeks katechetyczny celem potwierdzenia udziału w katechizacji szkolnej.

Kandydat ochrzczony poza parafią św. Józefa dostarcza metrykę chrztu (termin ostateczny: do końca października 2020) z parafii, w której był ochrzczony.

Kandydat mieszkający na terenie innej parafii dostarcza zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania w parafii św. Józefa w Gdańsku Przymorzu (termin ostateczny: do końca października 2020r.)

Kandydat wybiera sobie świadka Bierzmowania. Musi być to osoba ochrzczona, bierzmowana i praktykująca.

b) spotkania

Katecheza sakramentalna będzie się odbywać raz w tygodniu.

Kandydat obowiązkowo uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej oraz w innych nabożeństwach zgonie z kalendarzem liturgicznym.

Kandydat przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania

Nieobecności należy usprawiedliwiać katechecie

Czterokrotna nieobecność nieusprawiedliwiona na Mszy św. niedzielnej lub katechezie oznacza skreślenie z listy kandydatów

c) wiedza religijna

Kandydat posiada wiedzę z Małego Katechizmu

W czasie formacji kandydat zalicza trzy sprawdziany dotyczące wiedzy religijnej z przerobionego na spotkaniach materiału. Nie zaliczenie wymaganego materiału oznacza niedopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania

Kandydat wybiera sobie imię patrona Bierzmowania na temat, którego przygotowuje notatkę.

TERMIN BIERZMOWANIA.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w ......

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania prowadzi:

ks. Tomasz Szala