MAŁŻEŃSTWO 

     Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem, a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata. 

     Wyrażając wolę zawarcia sakramentu małżeństwa należy przedstawić: 

- metrykę chrztu ( wyciągnięta tuż przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Jest ona ważna tylko 3 miesiące)

- dowody osobiste

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej lub Indeks katechetyczny

- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku zawierania „małżeństwa konkordatowego”).

- akt zgonu współmałżonka w przypadku powtórnego małżeństwa.

- prawomocny wyrok sądu w sprawie stwierdzenia rozwodu małżonków w przypadku, gdy został zawarty tylko kontrakt cywilny.

    Formalności w kancelarii parafialnej załatwiamy 3 miesiące przed zawarciemmałżeństwa.

SPISYWANIE PROTOKOŁÓW ŚLUBNYCH

     Małżeństwo zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zawiera się w parafii narzeczonych. W przypadku wyboru innej parafii wymaga się pozwolenia z parafii narzeczonej lub narzeczonego. 

     Przygotowując się do sakramentu małżeństwa należy odbyć nauki przedmałżeńskie oraz nauki w poradnictwie rodzinnym. 

    Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedmałżeńskie. Pierwsza ma miejsce na początku przygotowań, druga przed zawarciem małżeństwa. 

    Narzeczeni wybierają dwoje świadków. Świadkowie 
w dniu ślubu zobowiązani są do okazania dowodów tożsamości. PORADNICTWO RODZINNE

   

Jako doradcy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego pełnimy misję zgodnie z nauką Kościoła, pomagając rozpoznać sens i cel ludzkiej miłości, jak również przygotować narzeczonych do pełnienia zadań małżeńskich i rodzinnych w sposób odpowiedzialny.

   Dla narzeczonych odbywają się trzy spotkania, na których poznają funkcjonowanie swojego organizmu. Dokładna wiedza o prawach płodności pozwala im, jako przyszłym rodzicom, poznać moment poczęcia dziecka. 
W poradni są dostępne wszelkie materiały informacyjne.

      Z porad mogą korzystać również panie będące w okresie przejściowym (premenopauza, menopauza), jak i małżeństwa borykające się z różnymi problemami. Służąc im pomocą mamy możliwość skontaktowania ich 
z psychologiem i prawnikiem pracującym 
w naszej kurii metropolitarnej.

Poradnictwo Rodzinne w naszej parafii prowadzi Pani Barbara Balcerzak.

Poradnictwo czynne w każdy wtorek od godz. 18.00.