Sakramenty Święte

 • Chrzest

  CHRZEST  Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, a także kary za grzech. Jednoczy także z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w Jego kapłaństwie, daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej oraz włącza we wspólnotę Kościoła. Obdarowuje również cnotami – wiarą, nadzieją i miłością darami Ducha Świętego. Każdy ochrzczony zostaje opieczętowany niezniszczalnym duchowym

  CZYTAJ
 • Pierwsza Komunia Święta

  Informacje dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej   a) dokumenty Rodzice zapisując dziecko na przygotowanie do I Komunii świętej przedstawiają Indeks katechetyczny celem           potwierdzenia          udziału w katechizacji szkolnej. Rodzice dziecka ochrzczonego poza parafią św. Józefa dostarczają metrykę chrztu (termin ostateczny: do końca listopada 2020) z

  CZYTAJ
 • Bierzmowanie

  BIERZMOWANIE Informacje dla kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania a) dokumenty Kandydat zapisując się na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania przedstawia Indeks katechetyczny celem potwierdzenia udziału w katechizacji szkolnej. Kandydat ochrzczony poza parafią św. Józefa dostarcza metrykę chrztu (termin ostateczny: do końca października 2020) z parafii, w której był ochrzczony.

  CZYTAJ
 • Sakrament Małżeństwa

  MAŁŻEŃSTWO       Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem, a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata.       Wyrażając wolę zawarcia sakramentu małżeństwa należy przedstawić:  - metrykę

  CZYTAJ
 • Namaszczenie chorych

  SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH  W Rytuale Sakramentu chorych czytamy: 1.   Sakramentu tego można udzielić także chorym przed operacją chirurgiczną, „jeśli przyczyną operacji jest niebezpieczna choroba” (nr 10; por. KKK nr 1515); 2.      Osobom „w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba” (nr 11);

  CZYTAJ
 • 1
 • 2