Duchowieństwo

Ks. Proboszcz mgr Krzysztof Glaza (Święcenia 18.12.1977 r.)

Kanonik Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej

Parafie pracy duszpasterskiej:

- Parafia NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku – Przymorzu (1978 – 1979)

- Parafia Św. Michała w Sopocie (1979 – 1982)

- Parafia NMP Wniebowziętej w Gdańsku – Żabiance (1982 – 1984)

- Parafia św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie (1984 – 1990) – proboszcz

- Parafia św. Józefa w Gdańsku – Przymorzu (od 5.08.1990)

Opiekun grup duszpasterskich w parafii:

- Franciszkański Zakon Świeckich

- Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis

- Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

 

 

Ks. mgr Bogdan Hoppe 

Opiekun grup duszpasterskich w parafii:

  • Miłosierdzie Boże

 

Ks. dr Tomasz Szala

  • Chorzy i niepełnosprawni
  • Różaniec 

Opiekun grup duszpasterskich w parafii:

- Ministranci i Lektorzy

- Katecheza sakramentalna dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania

- Wieczernik Spotkania Słowa

- Marana Tha