Powstanie parafii

POWSTANIE PARAFII I BUDOWA KOŚCIOŁA

                                                                    
  •  18 marca 1990 - poświęcenie krzyża, który stanął na terenie budowy przez Biskupa Tadeusza Gocłowskiego
  • 5.08.1990 - ustanowienie parafii p.w. św. Józefa w Gdańsku – Przymorzu i ogłoszenie podczas uroczystej Mszy Świętej tej decyzji przez Biskupa Zygmunta Pawłowicza


W Dekrecie o erygowaniu parafii czytamy:

 

                   Ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego i dobru duchowemu wiernych rozporządzam  i ogłaszam, co następuje: Celem ułatwienia wiernym Gdańska-Przymorza  spełniania obowiązków religijnych, po wysłuchaniu  zdania Rady Kapłańskiej oraz  zainteresowanych  Rządców Parafii /..,/ niniejszym tworzymy parafię pod wezwaniem św. Józefa  w Gdańsku-Przymorzu. Do nowej parafii należy część  dzielnicy Gdańsk -  Przymorze . Granice nowo utworzonej parafii są następujące: Od strony wschodniej ul. Lumumby  po obu stronach od skrzyżowania z ul.  Chłopską do końca ulicy. Od strony północnej  ul. Dąbrowszczaków po obu stronach, od punktu połączenia z  u1. Lumumby do skrzyżowania z ul. Piastowską. Od strony zachodniej  środkiem ul_ Piastowskiej do skrzyżowania z  ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania  z ul. Chłopską /strona numerów parzystych/. Od strony południowej środkiem ul. Chłopskiej, od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Lumumby /strona numerów parzystych/. Nowa Parafia wybuduje  sobie kościół parafialny pod wezwaniem  św. Józefa zgodnie z lokalizacją  Władz Budowlanych. Wybuduje również plebanię i dom katechetyczny. Obowiązek wystawienia, urządzenia  i utrzymania kościoła parafialnego oraz budynków plebańskich i budynków potrzebnych dla celów duszpasterskich, jak również  obowiązek utrzymania personelu kościelnego i duszpasterskiego spoczywa  na Parafii. /.../ Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 1990 r.

Poniżej podpis ks. Biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

wrzesień 1990  wybudowanie tymczasowej kaplicy.
18.02 1993  podpisanie aktu notarialnego dotyczącego działki pod budowę ośrodka duszpasterskiego.
3.09.1993  pierwsze wykopy pod budowę kościoła.
23.07.1992  rozpoczęcie budowy plebanii.
1.07.1994  zalano potężną ławę pod budowę wieży kościoła.
5.08.1995  uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Kamień pochodzi z kościoła św. Józefa Nazarecie, który znajduje się przy bazylice Zwiastowania NMP
1995 na plebanię wprowadzają się siostry zakonne i księża wikariusze.
25.11.1995  poświęcenie mieszkań na plebanii przez ks. Prałata Jana Majdera
27.06.1996  poświęcenie i otwarcie w plebanii biura parafialnego.
7.12.1996  na plebanię wprowadza się ksiądz proboszcz.
1997 kontynuowanie dalszej budowy kościoła.
24.12.1998  pierwsza Pasterka odprawiona w murach budującego się kościoła.
25.12.1998  Msza Święta odprawiona w murach budującego się kościoła   przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
kwiecień 1999  dostarczenie dzwonów do  parafii.
5.06.1999  poświęcenie dzwonów przez Ojca Świętego Jana Pawła II na hipodromie w Sopocie.
Kilka informacji o dzwonach czytaj więcej...
7.06.1999  udzielenie w murach budującego się kościoła sakramentu bierzmowania przez Biskupa Zygmunta Pawłowicza.
16.06.2000  montaż dzwonów na wieży naszego kościoła.
5.08.2000  uroczyste uruchomienie dzwonów.
listopad 2001  montaż konstrukcji dachowej.
26.06.2002  na szczycie kościoła zawisła wiecha.
wrzesień 2002  montaż okien
25.12.2002  pobłogosławienie naszego kościoła przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
23.02.2003  poświęcenie organów
marzec 2003  montaż zewnętrznych drzwi kościoła.
2004  przez kilka miesięcy zakładano dachówki na dachu kościoła.
jesień 2008  rozpoczęcie układania granitowej  posadzki w naszym kościele, budowa ołtarza i ambony.
2009 umieszczenie w prezbiterium i poświęcenie przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego  figury św. Józefa
2009  wykonanie i umieszczenie w prezbiterum sedylii
2010 umieszczenie i  poświęcenie krzyża w prezbiterium.
24.12.2010  poświęcenie podczas Pasterki chrzcielnicy w naszym kościele.
grudzień 2010  początek wyposażania kościoła w nowe ławki

  BUDOWNICZOWIE I SKARBNICY NASZEJ ŚWIĄTYNI czytaj więcej...

 

 

PROJEKT – NADZÓR – WYKONANIE

Projekt techniczny całego obiektu duszpasterskiego wykonał Zespół Autorski FORT Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe spółka z o.o., Gdańsk-Oliwa ul. Mściwoja 50/ 33.

W skład zespołu wchodziły osoby: mgr inż. arch. Piotr Mazur, mgr inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, mgr inż. arch. Wojciech Targowski, mgr inż. arch. Roksana Czartopolska oraz mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypek.

W tym okresie trwały częste spotkania i rozmowy z architektem inż. Antonim Taraszkiewiczem i konstruktorem inż. Januszem Modzelewskim w sprawie projektu budowy całego ośrodka duszpasterskiego. W rozmowach uczestniczyli również panowie inżynierowie odpowiedzialni za stronę sanitarną — p. Marian Wojtkowski oraz za branżę elektryczną — śp. Lucjan Wichorowski.

Od samego początku kierownikiem budowy był p. inż. Wojciech Lipski.

W stworzeniu odpowiedniego zaplecza budowlanego pomógł śp. mgr Ryszard Ormiński – dyrektor Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.

Pierwszymi pracownikami  - murarzami byli: p. Stanisław Rąpczyk, p. Michał Kobiela, p.Dawid Langowski, p. Franciszek Żołnowski oraz p. Krystian Kosater.     Pierwszym majstrem budowy był p. Czesław Kulis. Później zastąpili go p. Stefan Magierki i p. Czesław Soldatke.

W pracach ciesielskich pomagali: p. Stefan Maziec i p. Władysław Tłoczyński.

Prace związane z elektrycznością wykonał p. Franciszek Żygowski. Pomagali mu śp. Edward Arendt i p. Edward Kolka. W ramach koleżeńskiej pomocy włączali się także do pracy: p. Andrzej Matuszak i p. Andrzej Jaszewski.

Wszystkie prace hydrauliczne wykonali: p. Tadeusz Żbikowski, p. Józef Daniluk i p. Mirosław Paczula.

W pracach wykończeniowych pomocą służyli: p. Kazimierz Borys i p. Kazimierz Kalkowski.

Parkiety w pokojach układał p. Józef Grigo. Wszystkie prace stolarskie wykonywane były i są w Dziemianach w Zakładzie Stolarskim  p. Stefana Sprawki.

JÓZEFKI

Kiedy  została ustanowiona nasza Parafia p.w.  Świętego Józefa chcieliśmy, aby budowa naszej świątyni była votum wdzięczności za tysiąc lat chrześcijaństwa na polskiej ziemi i wejście w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa na świecie. Powodzenie tej budowy zawdzięczamy przede wszystkim naszym ofiarom. Jednak sfinalizowanie naszego wspólnego dzieła wymagało większych środków finansowych. Ksiądz Proboszcz wpadł wówczas na pomysł, jak „podreperować" fundusze przeznaczone na budowę kościoła. I zaczęło się! W styczniu 1994 r. rozpoczęła się akcja „Józefki". Polegała ona na wysyłaniu do mężczyzn i kobiet o imieniu Józef i Józefa w całym kraju listu, który krótko przedstawiał naszą parafię i potrzeby związane z budową kościoła oraz prośbę o wsparcie. Całą sprawą związaną z wyszukiwaniem adresów (z książek telefonicznych  i przygotowaniem kopert zajmowały się panie: Wiesława Kalinowska, Maria Pełdjak oraz Lucyna Balicka.

  

DUSZPASTERZE I WSPÓŁPRACOWNICY

PROBOSZCZ

Ks. Krzysztof Glaza

WIKARIUSZE

Ks. Jarosław Urbański

Ks. Tomasz Kręcicki

Ks. Grzegorz Bączkiewicz

Ks. Marek Derebecki

Ks. Ryszard Rezmer

Ks. Jacek Pokoński

Ks. Krzysztof Mierzejewski

Ks. Marcin Dera

Ks. Artur Słomka

Ks. Marek Płaza

Ks. Rafał Czaja

Ks. Marek Modzelewski

NEOPREZBITERZY WYWODZĄCY SIĘ Z PARAFII

Ks. Jacek Pokoński

Ks. Robert Maciejewski

Ks. Janusz Piechocki (pallotyn)

Ks. Waldemar Bajena

Ks. Krzysztof Gidziński

Ks. Rafał Starkowicz

Ks. Tomasz Czerniawski

Ks. Błażej Drożdż

o. Bruno (Marek Neuman)

ks. Łukasz Tarnowski

ks. Patryk Misiewicz

REZYDENCI

Ks. Stanisław Pietrzak

Ks. Zdzisław Kropidłowski