Msze Święte

Niedziele i uroczystości

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 (młodzież),

11.00, 12.30 (dzieci),

18.00,19.30 (w lipcu i sierpniu) 

Dni powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.30

W naszej Parafii wizyta duszpasterska – tzw kolęda

według następującego porządku:

Poniedziałek – Jagiellońska 40 do klatki „L” włącznie

Wtorek – Jagiellońska 40 „M” i 42 do klatki „K” włącznie

Środa – Jagiellońska 42 do końca i 44 do klatki „I” włącznie

Czwartek – Jagiellońska 44 do końca i 26 do klatki „I” włącznie

Piątek – Jagiellońska 26 K, L, M oraz 28 A, B, C.

Sobota – Jagiellońska 28 do końca i 30 A,B,C.