W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
godz.: 7.00, 8.00, 9.30,  11.00 (suma),  12.30 (z udziałem dzieci), 18.00 (młodzieżowa)

W DNI POWSZEDNIE:
godz.: 6.30, 7.15 i 18.30

SPOWIEDŹ:

  • podczas każdej Mszy Świętej
  • dodatkowo w pierwszy piątek miesiąca od godz. 16.30 i od 18.00

WTOREK I PIĄTEK: 16.00 -18.00 
ŚRODA: 10.00 - 12.00

Adres:
Jagiellońska 9
80-371
tel. 58 553–26-21

e-mail: sjozefgda@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
95 1020 1853 0000 9102 0070 4361

Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis

       Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis została powołana do pomocy 
w organizacji pierwszej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku. 

         Semper Fidelis wspiera kapłanów we wszelkich formach pracy duszpasterskiej poprzez służbę przy ołtarzu jak również pilnowanie porządku w czasie uroczystości parafialnych i diecezjalnych. Wspólnota zaangażowana jest również w prace związane 
z upiększaniem naszego kościoła, przygotowywanie świątyni na święta Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy, a także w przygotowanie ołtarzy na procesję z okazji Uroczystości Bożego Ciała.

         Wspólnota Semper Fidelis spotyka się na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Maja one miejsce w pierwszy wtorek miesiąca. Rozpoczynają się modlitwa różańcową w kościele o godz. 18.00, następnie Msza Święta i spotkanie w salce.

       Opiekunem wspólnoty jest ks. proboszcz Ireneusz Stożyński

         Serdecznie zapraszamy mężczyzn do uczestnictwa w tej bardzo konkretnej służbie Bogu i Kościołowi na terenie naszej parafii.

Historia Duszpasterstwa K.S.M . "Semper Fidelis"

Do grudnia 1987 roku mieszkańcy Przymorza Małego i części Wielkiego należeli do parafii N.M.P. Królowej Różańca Św. Parafia ta liczyła wówczas ponad 20 tysięcy wiernych.

15 grudnia 1987 roku ordynariusz gdański erygował w tym rejonie Gdańska parafię p.w. św Brata Alberta, natomiast 5 sierpnia 1990 roku naszą parafię p.w. św. Józefa, powstałą z części parafii N.M.P. Królowej Różańca Św. oraz jelitkowskiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Stworzyło to wiernym dogodniejsze warunki do uczestnictwa w życiu Kościoła lokalnego. Wraz z utworzeniem nowych parafii, ich proboszczowie  powołali parafialne grupy Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis" w oparciu o mężczyzn biorących udział w posłudze porządkowej Ojcu Świętemu i pielgrzymom podczas jego Wizyty Apostolskiej na Ziemi Gdańskiej czerwcu 1987 roku.

Oficjalne przygotowania do organizacji naszej parafii zgodnie z dekretem Biskupa Gdańskiego z dnia 26 maja 1989 roku rozpoczął przy szły proboszcz ksiądz Krzysztof Glaza. Już 1 czerwca tego roku ówczesny Prezydent Gdańska przyznał nowo utworzonej parafii teren pod zabudowę. 18 marca 1990 roku ordynariusz gdański biskup Tadeusz Gocłowski poświęcił plac na którym zbudowano wcześniej ołtarz polowy tzw. "Betlejemkę" i odprawił dla licznie  zgromadzonych mieszkańców pierwszą uroczystą Mszę świętą.

Pierwsze spotkanie mężczyzn naszej parafii pragnących kontynuować działalność w szeregach Kościelnej Służbie Mężczyzn "Semper Fidelis" wówczas jeszcze diecezji gdańskiej odbyło się na zaproszenie proboszcza księdza Krzysztofa Glazy w dniu 5 czerwca 1990 roku Klubie „Piastuś”. Przybyło na nie 27 panów uprzednio należących do K.S.M. w swoich parafiach:  Królowej Różańca Świętego oraz św. Apostołów Piotra i Pawła. Na spotkaniu ksiądz Krzysztof przedstawił plan działań odnośnie organizacji życia duszpasterskiego  naszej wspólnoty. Wybrano spośród obecnych na spotkaniu moderatora świeckiego grupy, jego zastępcę oraz skarbnika. Zostali nimi: Ryszard Bednarczyk, Stanisław Mania i Roman Jurkiewicz. Ustalono również, że kolejne miesięczne spotkania naszej parafialnej     grupy będą odbywały się w pierwsze wtorki miesiąca. Drugie spotkanie odbyło się we wtorek 3 lipca1990 roku również w klubie „Piastuś” na które przyszło 47 mężczyzn pragnących służyć Kościołowi i swojej wspólnocie parafialnej. Na spotkaniu postanowiono utworzyć z braci należących do K.S.M."Semper Fidelis" męską różę różańcową. Jej organizacje i prowadzenie powierzono bratu Romanowi Jurkiewiczowi.

K.S.M. „Semper Fidelis" przy parafii

św. Józefa w Gdańsku Przymorzu

za okres 17 października 1996 - 21 maja 2006

Parafialna grupa Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis" działa przy naszej

parafii od początku jej erygowania to jest od 5 sierpnia 1990 roku. Na pierwsze spotkanie przybyło 50 mężczyzn. Od początku do dziś naszym kapelanem jest nasz proboszcz ksiądz Krzysztof Glaza.

W pierwszym okresie istnienia naszej wspólnoty parafialnej wielu z naszych braci czynnie wspomagało nie szczędząc czasu i swych sił budowniczych naszej świątyni. Nie przeszkadzało to nam i nie przeszkadza w prowadzeniu pogłębionego życia religijnego w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

W dalszym ciągu (rozpoczętą w roku 1995) w każdy pierwszy wtorek miesiąca

kontynuujemy wspólną modlitwę różańcową poczym uczestniczymy w Mszy świętej, której intencję sami ustalamy. Podczas Mszy świętej nasz proboszcz wygłasza krótką homilię zapoznając nas z katechezami mającymi w nas wzbudzić refleksje odnośnie naszego postępowania na co dzień.

Tak duchowo przygotowani spotykamy się w salce parafialnej, gdzie jeden z braci lub zaproszony gość wygłasza prelekcje, której tematyką jest np.: Historia Kościoła, Historia Pisma Świętego, Nauka Społeczna Kościoła oraz inne aktualne tematy związane z historią chrześcijaństwa w Polsce bądź bieżących spraw. Homilia księdza proboszcz jak i poruszane w prelekcjach religijne tematy pozwala nam pogłębiać naszą wiarę i życie religijne. Do tego należy dodać udział naszych braci w czuwaniach i adoracjach organizowanych przez naszych kapłanów z okazji uroczystości i świąt kościelnych. Organizowane corocznie przez naszego proboszcza dla nas coroczne wyjazdy pielgrzymkowe z rodzinami do sanktuariów krajowych, a były też zagraniczne oraz spotkania w okresie letnim przy ognisku pozwalają nam na pełniejszą integrację. Pamiętamy również o doczesnych potrzebach naszej wspólnoty. W ramach naszej grupy parafialnej utworzyliśmy specjalne konto z przeznaczenie na sfinansowania przyszłego tabernakulum na które nasi bracia w ramach możliwości wpłacają pewne kwoty. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy około 11 000 zł.

Również nasi bracia dwa razy w miesiącu (niedziele) zbierają przed kościołem ofiary na upiększenie naszej świątyni. W prawach techniczno- organizacyjnych jesteśmy zawsze i o każdej porze do dyspozycji naszego proboszcza.

Do grudnia 1987 r. mieszkańcy Przymorza Małego i Wielkiego należeli do parafii N.M.P. Królowej Różańca Świętego oraz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jelitkowie, w których mężczyźni tworzyli parafialne grupy Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis". Brali udział w posłudze porządkowej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i pielgrzymom podczas Pierwszej Wizyty Apostolskiej

W naszej parafii już w dniu 5 czerwca 1990 roku odbyło się zorganizowane przez księdza proboszcza Krzysztofa Glazę pierwsze spotkanie mężczyzn uprzednio należących do „Semper Fidelis" w parafiach N.M.P. Królowej Różańca Św. i Św. Piotra i Pawła, a pragnących dalej kontynuować działalność w szeregach K.S.M."Semper Fidelis" przy parafii nowo utworzonej. Spotkanie to odbyło się w Klubie „PIASTUŚ". Przybyło na nie 27 mężczyzn uprzednio należących do wyżej wymienionych  parafii. Po powitaniu zebranych przez księdza proboszcza i przedstawieniu celu spotkania dokonano wyboru świeckich moderatorów, którymi zostali: moderatorem Ryszard Bednarczyk, zastępcą moderatora Stanisław Mania i skarbnikiem Roman Jurkiewicz.

Na następne spotkanie w lipcu 1990 roku przybyło już 47 mężczyzn pragnących służyć Kościołowi i wspólnocie parafialnej świętego Józefa. Na sierpniowym spotkaniu braci powołano Męską Różę Różańcową „Semper Fidelis", jej prowadzenia podjął się brat Roman Jurkiewicz, który jest jej zelatorem do dziś.

W sierpniu tego roku mężczyźni naszej parafii w tym bracia z „Semper Fidelis” odpowiedzieli na apel proboszcza i gremialnie przystąpili do budowy kaplicy na placu kościelnym, którą oddano do użytku wiernych już we wrześniu 1990 roku. W 1992 roku ksiądz proboszcz ufundował parafialny sztandar K.S.M. "Semper Fidelis". Został on poświęcony w roku 1993 podczas szóstej rocznicy powołania Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis' w diecezji gdańskiej, w kościele Serca Jezusowego we Wrzeszczu przez Metropolitę Gdańskiego biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

Za największe wydarzenie w dotychczasowej naszej działalności uważamy, udział w posłudze porządkowej  w liczbie 85 braci Ojcu Świętemu i pielgrzymom podczas Jego II Wizyty Apostolskiej «- Kościele Gdańskim w roku 1999 jak również wspólne wyjazdy autokarowe na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II do Koszalina w roku 1991, Skoczowa w roku 1995, Gniezna ~r roku 1997, Krakowa w roku 2002.

Udział w pielgrzymkach parafialnych do sanktuariów

krajowych i zagranicznych:

a) Zagraniczne:

- Rzym i audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II /rok 1995 /

- Ziemia Święta / rok 1996 /

- Sanktuaria Maryjne Europy — Francja, Hiszpania i Portugalia / rok 2002 /

b) Krajowe:

- Coroczny udział w Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Św. Wojciecha

- Udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Sanktuarium Męki Pańskiej w Wejherowie. - Udział w Oliwskich Pieszych Pielgrzymkach do Wejherowa oraz

-Autokarowe wyjazdy między innymi do:Kalwarii Zebrzydowskiej, Kodnia, Częstochowy, Gidle, Niepokolanowa, Oświęcimia, Krakowa, Zakopanego, Kalisza, Oleśnicy i wielu innych.

c)  Udział braci w uroczystościach i posłudze porządkowej w parafii i uroczystościach archidiecezjalnych.

Formacja religijna w wymiarze

osobistym, rodzinnym i społecznym.

Każde z naszych miesięcznych spotkań rozpoczynamy wspólnym różańcem odmawianym w intencji Ojca Świętego. Potem uczestniczymy we Mszy świętej, podczas której nasz kapelan ksiądz proboszcz Krzysztof Glaza w homilii przedstawia nam zagadnienia naszej wiary, moralności i Sakramentów Świętych. Ponadto na spotkaniach w salce zaproszony gość lub jeden z naszych braci wygłasza prelekcje o różnej tematyce jak: Historia Pisma Świętego, Społeczne Nauczanie Kościoła, Historii Polski i inne bieżące tematy. Bierzemy też udział w CZUWANIACH nocnych organizowanych przez parafię oraz pełnimy Straż i adorujemy Grób Pański.

Tworzymy Służbą Liturgiczną Ołtarza, służąc do Mszy świętej w dni powszednie , niedzielę i święta. Bierzemy udział w DNIACH SKUPIENIA organizowanych w ramach rekolekcji przez Radę Archidiecezjalną K.S.M. „Semper Fidelis" w Straszynie Wielkopostnych. Trzech naszych braci Konrad Korzeniewski, Tadeusz Klawikowski i Stefan Urbaniak od dziesięciu lat pełnią posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej.

Od początku istnienia parafii zakrystianami byli bracia należący do „Semper Fidelis",Eugeniusz Behrendt, Tadeusz Balcerzak, Ryszard Bednarczyk, Czesław Falba i obecnie Konrad Korzeniewski. Corocznie w sierpniu wraz z rodzinami odbywamy spotkania przy ognisku, spożywając przy śpiewie pieczone na ognisku kiełbaski, co przyczynia się do integracji naszego środowiska i naszych rodzin.

Pomoc w budowie plebani i kościoła.

-wielu z braci „Semper Fidelis" brało i bierze do dziś czynny udział w pracach budowlanych montażowych i innych pomagając w budowie naszej świątyni.

-między innymi od wielu lat regularnie dwa razy w miesiącu zbieramy ofiary na budowę kościoła. Wielu z nas jako skarbnicy zbierali ofiary na budowę.

Nasze zasady ideowe.

Jako członkowie Duszpasterstwa Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis" zgodnie ze statutem duszpasterstwa, każdy z braci kieruje się zawsze i wszędzie następującym prawem. W hierarchii wartości Boga stawia ponad wszystko, a naszym hasłem jest:

Z Ojcem Świętym przez Maryję do Chrystusa.

Oto nazwiska mężczyzn tworzących w 1990 roku parafialną grupę

K.S.M."Semper Fidelis".

1. Balcerzak Tadeusz

2. Bartoszak Kazimierz

3. Bednarczyk Ryszard

4. Behrendt Eugeniusz

5. Bogunia Bronisław

6. Borkowski Czesław

7. Cholewiński Jerzy

8. Czerwonka Andrzej

9. Dudek Wacław

10. Dutkiewicz Aleksander

11. Falba Czesław

12. Gidziński Marian

13. Gołaszewski Stanisław

14. Hennig Gerard

15. Janowski Medard

16. Jatczak Kazimierz

17. Jurkiewicz Roman

18. Kaczor Jan

19. Kamiński Zdzisław

20. Klóska Feliks

21. Kolka Edward

22. Konopiński Czesław

23. Korzeniewski Konrad

24. Kotarski Andrzej

25. Kozikowski Marian

26. Krzykowski Józef

27. Kucner Kazimierz

28. Kurek Tadeusz

29. Maciejczyk Tadeusz

30. Mania Stanisław

31. Matusewicz Zenon

32. Mierzejewski Władysław

33. Mijas Stanisław

34. Mularski Waldemar

35. Niewiadomski Feliks

36. Noch Zdzisław

37. Pobłocki Antoni

38. Stamm Leszek

39. Stopowski Kazimierz

40. Szabunio Romuald

41. Tonderys Jan

42. Urbaniak Stefan

43. Urbański Zenon

44. Weichbroth Piotr

45. Wiśniewski Edward

46. Wrzesiński Bronisław

47. Zakrzewski Bronisław

48. Zimny Henryk

49. Ziółkowski Olgierd

50. Żygowski Franciszek

Struktura organizacyjna wg stanu na 1 czerwca 2005 roku:

Kapelan: Ksiądz Proboszcz Krzysztof Glaza

Moderatorzy: Ryszard Bednarczyk , Roman Jurkiewicz

Honorowi członkowie: Tadeusz Balcerzak, Jan Walczak i Bronisław Zakrzewski

Członkowie parafialnej grupy w podziale na dziesiątki wg stanu na 1 czerwca 2005 roku:

W latach 1991 — 2005 z naszego grona do wieczności odeszli:

Śp. Eugeniusz Behrendt

Śp. Stanisław Fogler

Śp. Bronisław Bogunia

Śp. Alojzy Nadarzyński

Śp. Tadeusz Rolbiecki

Śp. Czesław Falba

Śp. Mieczysław Dąbrowicz

Śp. Kazimierz Stopowski

Śp. Czesław Konopiński

Śp. Jan Garoński

Opracował : Ryszard Bednarczyk


Zdjęcia

WIGILIA PASCHALNA 2023

WIELKI PIĄTEK 2023

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.061237096786499